disertacija
Utjecaj sastava ovčjeg mlijeka na proteolitičke i teksturne promjene bračkog sira tijekom zrenja

Ante Rako (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet