diplomski rad
Procjena genetskih parametara binomne varijable koristeći GLIMMIX SAS proceduru

Sara Matanović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opće stočarstvo