diplomski rad
Utjecaj faze rasta na prinos i kakvoću voluminozne krme jarih žitarica za potrebe prehrane divljači u lovištu

Sara Kuš (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Specijalna proizvodnja bilja