diplomski rad
Utjecaj LAG-ova na strukturne promjene ruralnog područja u Primorsko-goranskoj županiji

Dina Benazić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Agrarna ekonomika i ruralni razvoj