završni specijalistički
Strateška uloga sindikata kao socijalnog partnera u procesu izmještanja neosnovnih djelatnosti javnog sektora Republike Hrvatske

Ivan Ninković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet