završni specijalistički
Marketinški aspekt upravljanja kvalitetom na primjeru automobilske industrije

Ana Bagarić Šalamon (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet