disertacija
Resursni pristup izvorima konkurentske prednosti u hrvatskoj industriji cestovnoga prijevoza

Dora Naletina (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet