disertacija
Utjecaj ključnih činitelja uspjeha pri odabiru poslovne strategije nastupa građevinskih poduzeća na inozemnim tržištima

Lana Lovrenčić Butković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet