završni rad
Računovodstveni tretman naknada troškova radnika i izdataka za ostala materijalna prava

Ana Vučevac (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za računovodstvo