završni rad
KONCEPT STRATEŠKOG EKO SUSTAVA U KONTEKSTU POSLOVNE STATEGIJE PODUZEĆA

Matea Knezović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Katedra za organizaciju i management