diplomski rad
Utjecaj komunikacije učenika i nastavnika putem društvene mreže na uspjeh učenika

Maja Hornung (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline