završni rad
Analiza tehnoloških operacija na kontejnerskom terminalu Vrapče

Matea Lekić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Inteligentni transportni sustavi i logistika
Zavod za inteligentne transportne sustave