disertacija
Utjecaj automatizacije na kapacitet sustava kontrole zračnog prometa

Zoran Jakšić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti